Video

Acest prezentare va deschide o serie de studii despre marile teme ale Bibliei. Pe parcursul acestei prezentări se va argumenta necesitatea unui astfel de demers.
Ce s-a întâmplat la muntele Sinai, când poporul a încheiat legământul cu Domnul?
O serie de prezentări evanghelistice susținute la Iași care prezintă evanghelia Domnului Hristos prin care suntem scoși din robia păcatului.
Cine sunt moștenitorii făgăduinței făcute lui Avraam?
Dumnezeu îi dă lui Avraam o pecete a neprihănirii primite prin credință.
Care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avraam și cei care îi sunt fii și fiice.
Dumnezeu cheamă pe Avraam din cetatea Ur, Babilon, pentru a merge într-o țară care i se va arăta. Ce conține această chemare veți afla în acest video.
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce veste bună este aceasta pentru oricine înțelege condiția în care se află.
Ceea ce Adam a pierdut a fost răscumpărat de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.
Minunata creație a lui Dumnezeu a fost pierdută de cel căreia îi fusese încredințată stăpânirea ei.
O serie de prezentări evanghelistice.
O reprezentare grafică a tristei uniri ecumenice.
Mesaj adresat creștinismului cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la reforma protestantă începută de Martin Luther.
O descriere a legăturii dintre credință și legământ.
Relația dintre credință și har.