Reînvierea protestantismului – 9. Sanctuarul în Noul Legământ

Vimeo