Reînvierea protestantismului – 7. Slavă doar pentru Hristos

Recomand 1562 Paul Bucur
Added by 31 iulie 2017

Similar Videos

Daruri spirituale sau crezuri

2616 9

Perpetuitatea darurilor spirituale este o învățătură de căpătâi a Sfintei Scripturi. Lucrul acesta se poate vedea în misiunea încredințată ucenicilor de Domnul Isus: „Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi