Declarație comună luterano-catolică și un timbru emis de Vatican

Declarație comună luterano-catolică și un timbru emis de Vatican

Recomand 4488 Paul Bucur
Added by 1 noiembrie 2017

Vaticanul a emis un timbru poștal cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la începerea reformațiunii. Timbrul emis de Oficiul filateric al Vaticanului conține imaginea care se găsește deasupra locului unde a fost ușa pe care Luther a afișat cele 95 de teze. Ea reprezintă crucificarea lui Isus pe un fundal al orașului Wittenberg, avându-i la dreapta și la stânga crucii pe Martin Luther, care ține în mâini Biblia, și pe Philip Melanchthon, care ține Confesiunea de credință de la Augsburg.

Un alt eveniment important al acestei sărbători protestante a fost marcat de Federația Mondială Luterană și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor care au semnat o declarație comună ca o concluzie la proiectul comun de sărbătorire a reformei. Documentul semnat de cele două biserici este redat mai jos:

„Astăzi, 31 octombrie 2017, ultima zi a anului comemorării comune a Reformei, suntem foarte recunoscători pentru darurile spirituale și teologice primite prin intermediul Reformei; a fost vorba despre o comemorare împărtășită nu numai între noi ci și cu partenerii noștri ecumenici la nivel mondial. În același timp, am cerut iertarea pentru păcatele noastre și pentru modul în care creștinii au rănit Trupul Domnului și s-au ofensat reciproc în cei cinci sute de ani de la începutul Reformei până astăzi. Noi, luterani și catolici, suntem profund recunoscători pentru drumul ecumenic pe care l-am întreprins împreună în ultimii cincizeci de ani. Acest pelerinaj, susținut de rugăciunea noastră comună, de cultul divin și de dialogul ecumenic, a condus la depășirea prejudecăților, la intensificarea înțelegerii reciproce și la obținerea de acorduri teologice decisive. În lumina atâtor binecuvântări de-a lungul parcursului nostru, ne înălțăm inimile noastre în lauda adusă lui Dumnezeu unul și întreit pentru harul primit.

Astăzi vrem să amintim un an marcat de evenimente ecumenice de importanță incisivă, un an început la 31 octombrie 2016 cu rugăciunea comună luterană-catolică celebrată la Lund, în Suedia, în prezența partenerilor noștri ecumenici. Papa Francisc și Episcopul Munib A. Younan, pe atunci președinte al Federației Luterane Mondiale, în timpul acestui serviciu liturgic prezidat de ei, au semnat o declarație comună, angajându-se să continue împreună drumul ecumenic spre unitatea pentru care s-a rugat Cristos (cf. In17,21). În aceeași zi, și slujirea noastră comună în favoarea celor care au nevoie de ajutorul nostru și de solidaritatea noastră a fost întărită grație unei scrisori de intenții semnată de Caritas Internationalis și de Lutheran World Federation World Service.

Papa Francisc și președintele Younan au declarat împreună: «Mulți membri din comunitățile noastre aspiră să primească Euharistia la o unică masă, ca exprimare concretă a unității depline. Trăim experiența durerii celor care împărtășesc toată viața lor, dar nu pot să împărtășească prezența răscumpărătoare a lui Dumnezeu la masa euharistică. Recunoaștem responsabilitatea noastră pastorală comună de a răspunde la setea și la foamea spirituale ale poporului nostru de a fi una în Cristos. Dorim cu ardoare ca această rană în Trupul lui Cristos să fie vindecată. Acesta este obiectivul eforturilor noastre ecumenice, pe care vrem să le continuăm, reînnoind și angajarea noastră pentru dialogul teologic.»

Printre binecuvântările experimentate în timpul anului comemorării este faptul că, pentru prima dată, luteranii și catolicii au văzut Reforma dintr-o perspectivă ecumenică. Acest lucru a făcut posibilă o nouă înțelegere a acelor evenimente din secolul al XVI-lea care au condus la despărțirea noastră. Recunoaștem că, dacă este adevărat că trecutul nu poate să fie schimbat, este la fel de adevărat că impactul său de astăzi asupra noastră poate să fie transformat în așa fel încât să devină un impuls pentru creșterea comuniunii și este un semn de speranță pentru lume: speranța de a depăși diviziunea și fragmentarea. Încă o dată, a reieșit clar că ceea ce ne unește este cu mult superior decât ceea ce ne desparte.

Suntem bucuroși că Declarația comună despre doctrina îndreptățirii, semnată solemn de Federația Luterană Mondială și de Biserica romano-catolică în 1999, a fost semnată și de Consiliul Metodist Mondial în 2006 și, în timpul acestui an de comemorare a Reformei, de Comuniunea Mondială a Bisericilor Reformate. Chiar astăzi, Declarația este primită și receptată de Comuniunea Anglicană în cursul unei solemne ceremonii în Abația din Westminster. Pe această bază, comunitățile noastre creștine pot construi o legătură tot mai strânsă de consens spiritual și de mărturie comună în slujba Evangheliei. Privim cu satisfacție la numeroasele inițiative de rugăciune comună și de cult divin pe care luteranii și catolicii le-au împărtășit împreună cu partenerii lor ecumenici în diferite părți ale lumii, precum și la întâlnirile teologice și la publicațiile importante care au dat substanță acestui an de comemorare.

Cu o privire îndreptată spre viitor, ne angajăm să continuăm drumul nostru comun, conduși de Duhul lui Dumnezeu, spre unitatea crescândă voită de Domnul nostru Isus Cristos. Cu ajutorul lui Dumnezeu și într-un spirit de rugăciune, vrem să discernem interpretarea noastră despre Biserică, Euharistie și Slujire, străduindu-ne să ajungem la un consens substanțial cu scopul de a depăși diferențele care încă sunt izvor de diviziune între noi. Cu profundă bucurie și recunoștință, ne încredem în faptul «că cel care a început în [noi] această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Cristos Isus» (Fil 1,6).”

Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a prezentat un text al Comuniunii Anglicane prin care a numit Declarația comună despre doctrina îndreptățirii, „un semn al vindecării după 500 de ani de dezbinare”. El a făcut acest lucru în timpul unui serviciu ținut în catedrală pe data de 31 octombrie.

Arhiepiscopul Welby a spus: „Când Federația Mondială Luterană și Biserica Catolică au semnat Declarația comună despre doctrina îndreptățiriiîn 1999, ei au rezolvat întrebarea teologică de bază din 1517, într-un moment decisiv pentru toate bisericile în căutarea unității și împăcării.” El a afirmat că rezoluția Comuniunii Anglicane întâmpină cu bucurie și susține substanța Declarației comune despre doctrina îndreptățirii, evidențiind convergența declarației cu dialogurile dintre anglicani, catolici și luterani.

 

 

 

Similar Videos

Prima rugăciune video a papei – dialogul inter-religios

4968 2

thepopevideo.org este un proiect dezvoltat de Pope’s Worldwide Prayer Network [1] pentru a sprijini răspândirea intențiilor papei în ceea ce privește provocările pe care omenirea le înfruntă. Lunar, pe acest site apar unele din cele mai importante rugăciuni ale papei.

Declarația Vaticanului cu privire la atentatul de la Paris

5182 3

Directorul biroului de presă al Vaticanului,Federico Lombardi, a emis o declarație cu privire la atentatul de la Paris din 13 noiembrie 2015: „Suntem șocați de această nouă manifestare de violență teroristă nebună și de ură, pe care o condamnăm în

Prima întâlnire pentru comemorarea Reformațiunii

7526 0

În luna octombrie a acestui an, papa Francisc va face o vizită în Suedia – împreună cu lideri luterani, precum și din alte confesiuni creștine – pentru un gest ecumenic de comemorare a începutului reformei protestante. Luteranii și catolicii au