Acest prezentare va deschide o serie de studii despre marile teme ale Bibliei. Pe parcursul acestei prezentări se va argumenta necesitatea unui astfel de demers.
Urmărește video
Ce s-a întâmplat la muntele Sinai, când poporul a încheiat legământul cu Domnul?
Urmărește video
O serie de prezentări evanghelistice susținute la Iași care prezintă evanghelia Domnului Hristos prin care suntem scoși din robia păcatului.
Urmărește video
Cine sunt moștenitorii făgăduinței făcute lui Avraam?
Urmărește video
Dumnezeu îi dă lui Avraam o pecete a neprihănirii primite prin credință.
Urmărește video
Care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru Avraam și cei care îi sunt fii și fiice.
Urmărește video
Dumnezeu cheamă pe Avraam din cetatea Ur, Babilon, pentru a merge într-o țară care i se va arăta. Ce conține această chemare veți afla în acest video.
Urmărește video
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ce veste bună este aceasta pentru oricine înțelege condiția în care se află.
Urmărește video
Ceea ce Adam a pierdut a fost răscumpărat de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.
Urmărește video
Minunata creație a lui Dumnezeu a fost pierdută de cel căreia îi fusese încredințată stăpânirea ei.
Urmărește video
O serie de prezentări evanghelistice.
Urmărește video
O reprezentare grafică a tristei uniri ecumenice.
Urmărește video
Mesaj adresat creștinismului cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la reforma protestantă începută de Martin Luther.
Urmărește video
O descriere a legăturii dintre credință și legământ.
Urmărește video